ورق پلی اتیلن TIVAR 88

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
4,245,000 تومان
وزن: 28/3 کیلو گرم
زمان تحویل: 45 روز پس از ثبت سفارش
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
6,375,000 تومان
وزن: 42/5 کیلو گرم
زمان تحویل: 45 روز پس از ثبت سفارش

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
10,500,000 تومان
وزن: 70 کیلو گرم
زمان تحویل: 45 روز پس از ثبت سفارش
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
5,325,000 تومان
وزن: 35/5 کیلو گرم
زمان تحویل: 45 روز پس از ثبت سفارش

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
7,980,000 تومان
وزن: 53/2 کیلو گرم
زمان تحویل: 45 روز پس از ثبت سفارش
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
13,312,500 تومان
وزن: 88/75 کیلو گرم
زمان تحویل: 45 روز پس از ثبت سفارش

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
15,975,000 تومان
وزن: 106/5 کیلو گرم
زمان تحویل: 45 روز پس از ثبت سفارش
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
21,000,000 تومان
وزن: 140 کیلو گرم
زمان تحویل: 45 روز پس از ثبت سفارش

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
26,625,000 تومان
وزن: 177/5 کیلو گرم
زمان تحویل: 45 روز پس از ثبت سفارش
Copyright Portal Pastel