میلگرد ای بی اس ABS با قطر 80 میلی متر

میلگرد ای بی اس ABS با قطر 80 میلی متر میلگرد ای بی اس ABS با قطر 80 میلی متر میلگرد ای بی اس ABS با قطر 80 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 773,500 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 5/95 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel