میلگرد ای بی اس ABS با قطر 80 میلی متر

جدید
میلگرد ای بی اس ABS با قطر 80 میلی متر
میلگرد ای بی اس ABS با قطر 80 میلی متر میلگرد ای بی اس ABS با قطر 80 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 107,100 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 5/95 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel