میلگرد ای بی اس ABS با قطر 110 میلی متر

میلگرد ای بی اس ABS با قطر 110 میلی متر میلگرد ای بی اس ABS با قطر 110 میلی متر میلگرد ای بی اس ABS با قطر 110 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 1,443,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 11/1 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel