میلگرد ای بی اس ABS با قطر 130 میلی متر

میلگرد ای بی اس ABS با قطر 130 میلی متر میلگرد ای بی اس ABS با قطر 130 میلی متر میلگرد ای بی اس ABS با قطر 130 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 2,028,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 15/6 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel