میلگرد پی وی سی PVC با قطر 25 میلی متر

میلگرد پی وی سی PVC با قطر 25 میلی متر میلگرد پی وی سی PVC با قطر 25 میلی متر میلگرد پی وی سی PVC با قطر 25 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 72,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 0/8 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel