میلگرد پلی پروپیلن PP با قطر 35 میلی متر

میلگرد پلی پروپیلن PP با قطر 35 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 89,040 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 1/06 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel