میلگرد پلی پروپیلن PP با قطر 160 میلی متر

میلگرد پلی پروپیلن PP با قطر 160 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 1,743,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 20/75 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel