میلگرد پلی پروپیلن PP با قطر 170 میلی متر

میلگرد پلی پروپیلن PP با قطر 170 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 1,957,200 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 23/3 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel