میلگرد پلی یورتان PU با قطر 20 میلی متر

جدید
میلگرد پلی یورتان PU با قطر 20 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 40,500 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 0/45 کیلو گرم

Copyright Portal Pastel