میلگرد پلی یورتان PU با قطر 25 میلی متر

جدید
میلگرد پلی یورتان PU با قطر 25 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 58,500 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 0/65 کیلو گرم

Copyright Portal Pastel