میلگرد پلی آمید Nylatron GS با قطر 25 میلی متر

میلگرد پلی آمید Nylatron GS با قطر 25 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 187,500 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 0/75 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel