میلگرد پلی آمید Nylatron GS با قطر 90 میلی متر

میلگرد پلی آمید Nylatron GS با قطر 90 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 2,050,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 8/2 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel