میلگرد پلی آمید Nylatron GS با قطر 130 میلی متر

میلگرد پلی آمید Nylatron GS با قطر 130 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 4,125,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 16/5 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel