میلگرد پلی آمید Nylatron GS با قطر 200 میلی متر

میلگرد پلی آمید Nylatron GS با قطر 200 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 9,975,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 39/9 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel