میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK 1000 با قطر 110 میلی متر

میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK 1000 با قطر 110 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 213,600,000 تومان
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
وزن: 13/35 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel