میلگرد پلی آمید PA66 با قطر 6 میلی متر

میلگرد پلی آمید PA66 با قطر 6 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 43,200 تومان
زمان تحویل: همان روز
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel