میلگرد پلی آمید PA66 با قطر 20 میلی متر

میلگرد پلی آمید PA66 با قطر 20 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 58,500 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 0/45 کیلو گرم

Copyright Portal Pastel