میلگرد پلی آمید PA66 با قطر 30 میلی متر

میلگرد پلی آمید PA66 با قطر 30 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 427,500 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 0/95 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel