میلگرد پلی آمید PA6 با ضخامت 35 میلی متر

میلگرد پلی آمید PA6 با ضخامت 35 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 260,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 1/3 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel