میلگرد پلی آمید روغنی PA6G-OIL با قطر 100 میلی متر

میلگرد پلی آمید روغنی PA6G-OIL با قطر 100 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 1,815,450 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 9/8 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel