میلگرد پلی آمید روغنی PA6G-OIL با قطر 130 میلی متر

جدید
میلگرد پلی آمید روغنی PA6G-OIL با قطر 130 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 2,064,250 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 17/95 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel