میلگرد پلی آمید روغنی Zellamid با قطر 110 میلی متر

جدید
میلگرد پلی آمید روغنی Zellamid با قطر 110 میلی متر
میلگرد پلی آمید روغنی Zellamid با قطر 110 میلی متر میلگرد پلی آمید روغنی Zellamid با قطر 110 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 1,694,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 12/1 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel