میلگرد پلی آمید روغنی Zellamid با قطر 130 میلی متر

میلگرد پلی آمید روغنی Zellamid با قطر 130 میلی متر میلگرد پلی آمید روغنی Zellamid با قطر 130 میلی متر میلگرد پلی آمید روغنی Zellamid با قطر 130 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 7,718,500 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 16/95 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel