میلگرد پلی آمید روغنی Zellamid با قطر 150 میلی متر

جدید
میلگرد پلی آمید روغنی Zellamid با قطر 150 میلی متر
میلگرد پلی آمید روغنی Zellamid با قطر 150 میلی متر میلگرد پلی آمید روغنی Zellamid با قطر 150 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 3,230,500 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 24/85 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel