میلگرد پلی آمید روغنی PA6G-OIL با قطر 80 میلی متر

میلگرد پلی آمید روغنی PA6G-OIL با قطر 80 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 1,204,125 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 6/5 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel