میلگرد پلی آمید PA6 PLA با قطر 50 میلی متر

میلگرد پلی آمید PA6 PLA با قطر 50 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 532,950 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 2/55 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel