میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 50 میلی متر

جدید
میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 50 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 318,750 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 2/55 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel