میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 50 میلی متر

جدید
میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 50 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 280,500 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 2/55 کیلو گرم

Copyright Portal Pastel