میلگرد پلی آمید PA6 PLA با قطر 55 میلی متر

میلگرد پلی آمید PA6 PLA با قطر 55 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 341,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 3/1 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel