میلگرد پلی آمید PA6 PLA با قطر 55 میلی متر

میلگرد پلی آمید PA6 PLA با قطر 55 میلی متر

میلگرد پلی آمید PA6 PLA با قطر 55 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 195,300 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 3/1 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel