میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 60 میلی متر

جدید
میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 60 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 632,700 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 11/1 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel