میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 60 میلی متر

جدید
میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 60 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 1,387,500 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 11/1 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel