میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 70 میلی متر

جدید
میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 70 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 637,500 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 5/1 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel