میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 80 میلی متر (پیشنهاد ویژه)

پیشنهاد ویژه
میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 80 میلی متر (پیشنهاد ویژه)

رنگ:
با طول:

قیمت فروش سازنده: 617,500 تومان
قیمت فروش اینترنتی: 468,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 6/5 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel