میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 80 میلی متر

جدید
میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 80 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش سازنده: 665,000 تومان
قیمت فروش اینترنتی: 504,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 7 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel