میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 90 میلی متر (پیشنهاد ویژه)

پیشنهاد ویژه
میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 90 میلی متر (پیشنهاد ویژه)

رنگ:
با طول:

قیمت فروش سازنده: 779,000 تومان
قیمت فروش اینترنتی: 590,400 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 8/2 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel