میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 90 میلی متر

میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 90 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش سازنده: 826,500 تومان
قیمت فروش اینترنتی: 626,400 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 8/7 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel