میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 100 میلی متر

میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 100 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش سازنده: 1,050,000 تومان
قیمت فروش اینترنتی: 756,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 10/5 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel