میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 100 میلی متر

جدید
میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 100 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 1,100,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 10 کیلو گرم

Copyright Portal Pastel