میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 150 میلی متر

جدید
میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 150 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 2,497,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 22/7 کیلو گرم

Copyright Portal Pastel