میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 180 میلی متر

میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 180 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 2,034,900 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 32/3 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel