میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 200 میلی متر

جدید
میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 200 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 4,389,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 39/9 کیلو گرم

Copyright Portal Pastel