میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 220 میلی متر

میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 220 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 18,126,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 47/7 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel