میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 220 میلی متر

جدید
میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 220 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 2,361,150 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 47/7 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel