میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 240 میلی متر

میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 240 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 2,791,800 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 56/4 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel