میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 240 میلی متر

میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 240 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 21,432,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 56/4 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel