میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 250 میلی متر

میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 250 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 6,875,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 62/5 کیلو گرم

Copyright Portal Pastel