میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 250 میلی متر

میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 250 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 23,750,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 62/5 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel