میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 300 میلی متر

میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 300 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 36,600,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 91/5 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel