میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 120 میلی متر

میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 120 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش سازنده: 1,425,000 تومان
قیمت فروش اینترنتی: 1,080,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 15 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel