میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK GF30 با قطر 12 میلی متر

میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK GF30 با قطر 12 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 700,000 تومان
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
تعداد: 

Copyright Portal Pastel