میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK GF30 با قطر 30 میلی متر

میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK GF30 با قطر 30 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 13,365,000 تومان
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
وزن: 1/35 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel