میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK GF30 با قطر 35 میلی متر

میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK GF30 با قطر 35 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 18,315,000 تومان
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
وزن: 1/85 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel