میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK GF30 با قطر 70 میلی متر

میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK GF30 با قطر 70 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 72,270,000 تومان
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
وزن: 7/3 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel