میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK GF30 با قطر 150 میلی متر

میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK GF30 با قطر 150 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 326,700,000 تومان
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
وزن: 33 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel