میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK GF30 با قطر 165 میلی متر

میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK GF30 با قطر 165 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 394,218,000 تومان
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
وزن: 39/82 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel