میلگرد پلی اتیلن PE با قطر 12 میلی متر

جدید
میلگرد پلی اتیلن PE با قطر 12 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 3,300 تومان
زمان تحویل: همان روز
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel