میلگرد پلی آمید Nylatron GS با قطر 55 میلی متر

میلگرد پلی آمید Nylatron GS با قطر 55 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 750,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 3 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel